כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

תמונה עבור שאלה 796


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: