איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?

תמונה עבור שאלה 774