נהג אוטובוס שעצר לפני מפגש מסילת ברזל על פי הוראת תמרור "עצור" חייב גם: