נהג אוטובוס שעצר לפני מפגש מסילת ברזל על פי הוראת תמרור "עצור" חייב גם:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: