על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: