איך חייב הנהג לנהוג על פי החוק בקשר למכשיר רדיו הפועל באוטובוס?