האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 737