מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?