מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: