האם חובה להסיר את המונה ממונית שאין ברשות בעליה רישיון הפעלה תקף למונית?