איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

תמונה עבור שאלה 723


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: