מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?