האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?