כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?