האם חייב נהג המונית לעזור לנוסע לטעון את מטענו במונית או לפרוק אותו ממנה?