העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו: