מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

תמונה עבור שאלה 651