מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: