איזה תמרור יופיע לאחר תמרור 708?

תמונה עבור שאלה 637