כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: