כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?