מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: