מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?