האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?