מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 556