כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 553


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: