מי צריך לאשר את תקינות המונה אם נותקה בו החותמת (מגופה)?