מהו האורך המרבי המותר של אוטובוס בעל שני סרנים?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: