האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית מותרת בתחום תמרור זה?

תמונה עבור שאלה 506