מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?