באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?