אחת הדרישות באשר לציוד החייב להיות ברכב שאושר להסעת תלמידים היא:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: