כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

תמונה עבור שאלה 470