מה דינו של נוסע שלא הציג כרטיס נסיעה לפי דרישת המבקר במהלך הנסיעה?