מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?