מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 44