מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?