עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 433


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: