מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?