האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?