באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" באוטובוס בתמונה?

תמונה עבור שאלה 397