האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?

תמונה עבור שאלה 38


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: