האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס ללא נוסעים?

תמונה עבור שאלה 377