מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

תמונה עבור שאלה 372