מה חייב הנהג לוודא לאחר עליית הנוסעים ולפני התחלת הנסיעה באוטובוס?