מה המהירות המרבית המותרת לאוטובוס, שאינו אוטובוס זעיר, בדרך מהירה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: