מה המהירות המרבית המותרת לאוטובוס, שאינו אוטובוס זעיר, בדרך מהירה?