כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 36


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: