באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 338


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: