איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

תמונה עבור שאלה 291