האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: