האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?