האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?