האם חלה על נוסע חובה לפנות לנכה את המקום המיועד לו באוטובוס, שבו סומנו מקומות הישיבה והוזמנו מראש?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: