הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: